جوانب من حياة الشاعر الكبير ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ علي صدقي أزايكو

جوانب من حياة الشاعر الكبير
ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ علي صدقي أزايكو

Par : Boumisser Abdelouahed

ⵉⵍⵓⵍ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ 1942 ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵜⴰⵡⵏⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ

ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ
ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1968
ⵉⴳ ⵏⵉⵜ ⴰⵏⴰⴼⵓⵖ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⵉⵏⴰⵏⵜ
ⵉⵣⵓⴳ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵙ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵓⵕⴱⵓⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳⵔ 1970-1972
ⵉⵖⵔⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⴽⴽ ⴱⵉⵔⴽ

ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵉⵏ ⴳ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ

ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ “رحلة الوافد، تقديم وتحقيق”

ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ

ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳⵔ 1968-1970

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972 ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ

ⵉⴳⴰ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⵏⵣⴰⵖ ⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⴱⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⵙⵙⴰⵖ “ضرورة العودة إلى الذات وعدم التنكر للجذور”

ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ

ⵢⵉⵡⵙ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴳ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1967

ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ “معارف وثقافة” ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972
ⵢⵉⵡⵙ ⴰⴷⵡ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ‘’ ⵜⵉⴷⵔⵉⵏ’’
ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴳ 1981

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1982 ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ
ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⵙⵔ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏⵏⵙ “في سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنية” ⴳ ⵜⵖⵎⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵣⵡⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵉⵖ

ⵏⵏⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵖⵣⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⴱⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴳ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ

ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵀⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳ ⴳⵉⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵔⵣⵓ
ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ

ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ

ⴰⵎ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ “نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية” ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972
منها كتاب “نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية” (1972)،

ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1989 ⵉⴹⴼⵕ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵉⵣⵎⵓⵍⵏ
ديوان شعري أمازيغي بالحرف العربي (1989) بعنوان “تيميتار” وديوان “إيزمولن”

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵏⵜⵉⵍ -ⵄⵍⵉ ⵓⵥⵓⵍⵉⵟ- ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ,ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ “تاريخ المغرب أو التأويلات الممكنة” ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2002
ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ “معارك فكرية حول الأمازيغية”

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵜⵖⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2004
ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵉⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⴰⵍⵓⵍ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ

ɛli ṣidqi azayku علي صدقي أزايكو

ilul ɛli ṣidqi azayku g 1942 g usun n igran tawniɣt g waṭlaṣ amqṛan
iga amdyaz d umɣnas amaziɣ amɣribi
innurz ad tettwalas tirra n umzruy n lmɣrib
yumẓ tugga tasdawant g umzruy asggʷas n 1968
ig nit anafuɣ asggʷas ann nit g tinml tamattuyt n islmadn slawan akkʷ lliɣ iga aslmad g tsinant
izug uzayku s fṛanṣa af ad ad ismd tiɣri nns g tsdawit n ṣṣuṛbun g bariz gr 1970-1972
iɣra amzruy amunan ddu tnalit n umassan anamun mass jakk birk
yumẓ tugga n tzrawin timattuyin g 13 yulyuz g umzruy g tsdawit n tskla d tmassanin tinafganin g ṛṛbaṭ s yat tskflt yattuyn g usntl n “رحلة الوافد، تقديم وتحقيق”.
tiwwuriwin d tmasayin :
iswwuri uzayku g usslmd slawan akkʷ lliɣ issɣra amzruy g usinag n lmɣrib amqṛan g ṛṛbaṭ gr 1968-1970
asggʷas n 1972 iswwuri g tzrawt g igr n umzruy n lmɣrib g tsdawit n tskla d tmassanin tinafganin g ṛṛbaṭ

tawngimt nns :
iga uzayku sg imzwuri nna iswwurin g igr azrfan amaziɣ slawan akkʷ lliɣa bdda ittnzaɣ f tussna tamaziɣt
innurz bdda ad sɣiwsn iwdan s tussna tamaziɣt g aylli mu issaɣ “ضرورة العودة إلى الذات وعدم التنكر للجذور”.
tirmit tazrfant :
yiws uzayku d wiyyaḍ g uskkir n tmsmunt tamɣribitn usiggl g isnifiln n tussna asggʷas n 1967
yiws g uskkir n tmsmunt tamɣribit “معارف وثقافة” g ṛṛbaṭ asggʷas n 1972
yiws adw g uskkir n tsɣunt n ‘’ tidrin’’
iskr tamsmunt tadlsant tamaziɣt nttan d muḥmmad cafiq g 1981
asggʷas ann nit ad ittyamaẓ asggʷas n 1982 s usrag mas iga mgal n mad ttini tmnḍawt
lliɣ ifsr tikklit tiss snat amagrad nns “في سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنية” g tɣmmist n amaziɣ
lliɣ gis inna masd azwag n waɛṛabn s lmɣrib iga yan wanaw n imiɣ
nnan fllas mas iga anɣzu amzwaru g tmntilt tamaziɣt g lmɣrib
iga sg imsbiddn n twngimt tamaziɣt urta ittawskar umussu amaziɣ
issutr ad daɣ ittyara umzruy n lmɣrib dffir lliɣ d iffuɣ g ubniq s kkuẓ isggʷasn
iga agmam g usqqim amhlan n usinag agldan n tussna tamaziɣt ig gis ula amrzu
arratn nns :
yura uzayku tugtt n idlisn d imagratn d tzrawin
am adlis n “نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية” g usggʷas n 1972
منها كتاب “نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية” (1972)،
tadla n tmdyazin s uskkil aɛṛab g usggʷas n 1989 iḍfṛ tn id timitar d tadla n izmuln
ديوان شعري أمازيغي بالحرف العربي (1989) بعنوان “تيميتار” وديوان “إيزمولن”
ismun akkʷ imagradn nna ittara s yan wassaɣ until -ɛli uẓuliṭ- g sin idlisn ,amzwaru “تاريخ المغرب أو التأويلات الممكنة” nna d iffɣn asggʷas n 2002
wiss sin “معارك فكرية حول الأمازيغية”.
tamttant nns :
immut mass azayku lliɣ t tɣi yat tmaḍunt ihrcn asggʷas n 2004
ittumDal g udɣar nit lliɣ d yalul usun n iɣran g tɣrmt n trudant

شاهد أيضاً

جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في مناظرة دولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول ” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *