ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ “الحب عند الأمازيغ.. أساطير من الذاكرة الشعبية”

ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ عبد الواحد بومصر

   ⵜⴰⵎⵉⵜⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵏⴰⵏⵉⵏ,ⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵖ ⵏⵍⵍⴰ,ⵉⵎⵎⵔⴽⵙ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⴰⵔⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⵏⴼⵍ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ.

ⵜⵍⵍⵖⵏⵊⴰ

   ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵏⴱⴹ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ,ⵢⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ,ⵉⴷⴷⵓⴷ ⵙⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴹ ⵣⵓⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵔ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵢⴰⵡⵍ,ⵎⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴳⴳⵯⴷ ⵓⵔ ⵜⵔⵉ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵜⴰⵡⵍ, ⵉⵖⵉⵍⴼ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵉⵙⵖⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵙⵉⴼ ⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⴰⵏⵏ,ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵎⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ .

   ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵜⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⴰⵏⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏⵏ ⵜⵓⴼⴰ ⴷ ⴰⵙⵉⴼ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵎⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ,ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵙⵖⵓⵢⵢⵓ   «  ⴰⵏⵣⴰⵕ ⵡⴰ ⵢⴰⵏⵣⴰⵕ ⴰ ⵢⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵉⴼ,ⵜⴰⵖⵓⵍⴷ ⴷ ⵜⴰⵙⵉⵜ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵜ »

   ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⴷ ⵏⵉⵜ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵢⴰⵡⵍ ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⴰⵏⵏ ,ⵉⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵉⴼⵙⵓ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷⴰⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵜⴰⴽⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ .

   ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵓⵍⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵛⴰⵃⵓⵕⵜ ⴰⵔ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵜⵜⵉⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⴳⵔ ⴰⵏⵣⴰⵕ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏⵏⵙ,ⴰⵔ ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵙⵏ ⴰⵙ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⵍⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵙⵍⴰⵜⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ .

ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ

   ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴰⵕ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⵙⴳ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⵓⵅⵜ ⴳ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ ⴳ ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ,ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,ⵉⵔⵉⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵀⵍⵏ ⵎⴰⵛ ⵉⵎⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴷⵉⵔ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵀⵍⵏ,ⴼⴼⵖⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵎⴰⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⴼⴽⵉⵏ ⴰⴹⴰⵔ ⵉ ⵄⴰⵔⵉ,ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ « ⵉⵙⵍⵉ » ⵜⴳⵔ ⵏⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵢⴰⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ « ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ » .

   ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵢⴰⴷⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵎⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ,ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ,ⵙ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴽⵓⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ.

ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵜⵕⵓⵎⵉⵜ

   ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⵡⴰⵃ ⵏ ⵓⵣⵕⵓ ⵉⵙⴽⴰ ⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵉ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⵉⵍⵉⵏⵉ ⴽⵍⵉⵢⵓⴱⴰⵟⵕⴰ,ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⴽⵍⵉⵢⵓⴱⴰⵟⵕⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⵜⴰⴼⵔⵄⵓⵏⵜ .

   ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵍⵉⵏⵉ ⴽⵍⵉⵢⵓⴱⴰⵟⵕⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴷⵔⴰⵏ,ⵉⵖⵉⵍⴼ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵎⵎⵓⵜ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙ ⵉⵙⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵍⴰⵀⵕⴰⵎⴰⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵕⴰⵛⴷ ⴳ ⵜⵉⴱⴰⵣⴰ ⴳ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ .

tayri dar imaziɣn , tullisin sg tmktit tagdudant

الحب عند الأمازيغ.. أساطير من الذاكرة الشعبية 

   tamitulujit n imaziɣn g izzlm n ifriqya ttussan s tugtt n tullisin timunanin,nna sul ukan isuln sg tasutin ayad ar azmz ad ɣ nlla,immrks gis umarur d tidt tnfl ilmma s taysi tamiwant nna ittmattayn tasut s tayya.

tllɣnja

   ar ttini tullist ad mas tt inn ikka yan ugllid ism nns ana nna igan agllid n unza ikka tt inn inb g ignwan,yiri ad yiwl yat trbat tafalkayt nna izdaɣn g tama n yan wasif,iddud srs yan yi zund kra n ugllid s tmlsa nns n igldan ittr as ad srs yawl,mac nttat tggʷd ur tri ad srs tawl, iɣilf ilmma ugllid n unza isɣr ilmma asif ann lliɣ tlla tfalkayt ann,ur sul gis tlli tmqqit n waman .

   lliɣ d tnkr tfalkayt ann askka yann tufa d asif ur gis timqqit n waman,ar ilmma tsɣuyyu   «  anza wa yanza a yagllid n waman rar d tudrt i wasif,taɣuld d tasit aynna trit »

   yan imik s d nit ibayn ugllid n unza yawl tafalkayt ann ,irar d tudrt i wasif ifsu ilmma daɣ wakal takklit yanin .

   tullist ad n unza ttussan akkʷ dar imaziɣn n lmɣrib d ddzayr ula libya, iɣ tlla tcaut ar d akkʷ kttin tullist n tayri yad gr anza d tmṭṭut nns,ar d ilmma ttawin tarbat nna akkʷ ilan g usun nnsn lsn as timlsa ilan mk lli s ar lssant tslatin ar tt ilmma ttawin s ukaba s tama n wasif .

tislit

   tullist ad tsa i yan uɛrrim sg tqqbilt n ayt bahim ar ittiri yat tfruxt g tqqbilt n ayt iɛzza g imilcil,nna illan g wammas n lmɣrib,irin imiritn ad ad awln ad tahln mac imiɣ nna illan gr snat tqqbilin nnsn ur rad tssidir tawargit ad nnsn afad ad ttahln,ffɣn ilmma imarayn ad aɛrrim d tɛrrimt fkin aar i ɛari,aylliɣ nn akkʷ igr uɛrrim s ixf nns g yan uglmam nna yusin ass ad ism n « isli » tgr nn trbat s ixf nns g uglmam yan nna yusin ass ad ism n « tislit » .

   tlla yat tullist yadn ar ttini masd aman n iglmamn ad munn s imṭṭawn n imiritn ad s sin,ass ad ar ittuskar yan unmuggar g tsga yad n imilcil,s ar gis ittili kun asggʷas yan unmuggar n iwil d usiggl.

asml n tumit

   iga yan usml amqan ittuska s tllwa n uzu iska t ugllid amuiani yuba wiss sin i lal nns nna immutn silini kliyubaṭṛa,illis n kliyubaṭṛa tagllidt n miṣṛ tafrɛunt .

   ikka tt inn ugllid yuba wiss sin agllid n muianya ar bahra ittiri tamɣart nns silini kliyubaṭṛa s yat tɣarast idran,iɣilf fllas lliɣ tmmut,slawan akkʷ lliɣ as iska yan usml ixatrn zund lahamat n miṣṛ g tsga n sidi acd g tibaza g ddzayr .

شاهد أيضاً

الأمازيغ والتبو يُصعّدان ضد مسودة الدستور الليبي

عبر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والحراك الوطني لشباب الطوارق والتبو عن رفضهم الاستفتاء على مسودة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *