(ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ

Par: Abderrahim AOURIR

ⴰⵡⵏⵉⴳⵎ :

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵍⵎⵢⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴼⵙⵙⵓⵙⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵍⵍⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⵉⴼⵉⵔⵉⵏ (syllabes) ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ les onomatopées. ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⴰⴽⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵔⵓⵏ, ⵣⴳ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵢⴰⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

 • ⴳⵓⴳⴳⵓ: ⴰⵖⵕⵓⵎ
 • ⴱⵉⴱⴱⵉ: ⵜⵉⴼⵢⵢⵉ
 • ⵃⴰⵃⵃⴰ: ⴰⵏⵊⵊⴰⵎ, ⴰⵏⵙⵙⴰⵔ, ⵍⵇⵔⵙ, ⵍⵃⵕ
 • ⵛⵉⵛⵛⵉ: ⵜⵉⵔⵎⵜ
 • ⵅⵅⴰⵎ: ⵜⵓⵜⵛⴰ ⵙ ⵜⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵉ
 • ⵀⵀⴰⵎ: ⵜⵓⵜⵛⴰ ⵙ ⵜⴰⵎⵎⴰⵥⵜ ⵏ ⵉⵎⵉ
 • ⵎⵓⵎⵎⵓ: ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ

– ⵉⵎⵓⵎⵎⴰ : ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ

– ⵜⵎⵓⵎⵎⴰ : ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ

– ⵜⵎⵓⵎⵎⵉⵜ : ⵜⴼⵓⵍⴽⵉⵜ

– ⵎⵓⵎⵎⴰⵏ : ⴼⵓⵍⴽⵉⵏ

 • ⵏⵓⵏⵏⵓ/ ⵏⵉⵏⵏⵉ/ ⵏⵓⵀⵏⵏⵓ: ⴳⵓⵏ

– ⵉⵏⵓⵏⵏⴰ/ ⵉⵏⵉⵏⵏⵉ/ⵉⵏⵓⵀⵏⵏⵓ : ⵉⴳⵓⵏ

 • ⵜⵉⵜⵜⵉ: ⵙⴽⴽⵓⵙ
 • ⴼⵓⴼⴼⵓ: ⵉⵃⵎⴰ, ⴰⵔ ⵉⵜⵊⴷⴰⵔ, ⴷ -ⵜⵓⴽⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ- ⵍⵄⴼⵉⵜ,
 • ⵅⵉⵅⵅⵉ/ ⵅⵉⵅⵅⵉⵛ/ⵄⵄⵓ : ⵉⵔⴽⴰⵏ, ⴰⵎⵎⵓⴽⵜⵓ ,ⴷ ⵉⵅⵯⵛⵏ
 • ⴷⵓⵀⴷⴷⵓ: ⵜⵓⵇⵏⴰ
 • ⵜⴰⵃⵜⵜⴰ: ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ
 • ⴽⴰⴽⴽⴰ: ⵍⴽⵉⴽⵙ
 • ⴱⵙⵙⴰ: ⵉⴱⵥⴹⴰⵏ
 • ⴰⵄ: ⵉⵅⵅⴰⵏ, ⵉⵇⵏⵏⵉⵣⵏ
 • ⵜⴰⵎⵓⵎⵎⵓⵜ: ⴱⵓⴱⴱⵓ
 • ⵜⴰⵎⴰⵀⵎⵎⴰⵜ: ⴰⵅⵯⵏⴰ
 • ⵣⴰⵢⵣⴰ: ⵓⴼⴼⴰⵏ
 • ⵄⴱⴱⵓⵛ: ⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴰⴳⵓⴷⵉ, ⵜⵓⴳⵜ
 • ⴳⴳⵉⵛ: ⴰⴽⴽⴰⵜ(ⵜⵓⴽⴽⵉⵎⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ)
 • ⵉⵄⵓⵕⵉⴹⵏ/ ⵍⵃⵛⵎⴰⵜ :  « ⴳⴰⵔ » ⴰⵡⴰⵍ, ⴰⵔⴳⴰⵎ
 • ⴱⴱⴰⵃ: ⵡⴰⵍⵓ, ⴰⵎⵢⴰ, ⵍⴰⵃⵜ
 • ⴱⴱⵉⵅ: ⵜⵉⵖⵔⵙⵉ (ⴰⴷ ⵜⵖⵔⵙⵜ)
 • ⵉⵎⵓⵎⵎⵓⵛⵏ: jouets.
 • ⴱⴰⵄⵄⴰ: ⴰⵍⵇⵇⴰⵄ
 • ⴱⵓⵄⵄⵓ: monstre (dans un contexte audacieux )
 • ⴱⵓⵅⵅⵓ: monstre (dans un contexte sournois)
 • ⴰⵖⵯⵥⵏ: goule
 • ⵡⴰⴷⵎ: un monstre dans les puits d’eau

– ⵡⴰⴷⵎ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷⵖⵢ ⵓⴷⵎ, ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⵎ ⵉⴳⴰ ⵜⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴷⴷⵓⵎ

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *