ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵄⴱⴷⵍⴽⴱⵉⵔ ⵍⵅⴰⵡⴰ
ⵄⴱⴷⵍⴽⴱⵉⵔ ⵍⵅⴰⵡⴰ

ⴰⴷ ⴰⴽ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⵔⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽ ⴰⴷ ⵜⵖⵔⵜ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴷ ⵏⵉⵜ ⵜⵣⵣⴳⴰⵜ ⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽ ⵜⵙⵇⵇⵙⴰ ⵜ :
ⵉⵙ ⵏⵉⵜ ⵔⵉⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ?
ⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴽ ⵓⵀⵓ ⵙⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴰⴷ ⴰⴽ ⵉⵏⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔ ⴷ ⴽⵢⵢⵉⵏ ⴰⴼ ⵓⵔⵉⵖ ⴷ ⵓⵔ ⴷ ⴽⵢⵢⵉⵏ ⴰ ⵎⵓ ⵓⵔⵉⵖ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴰⵖ ⴷ ⵙⵉⴽ ⵢⴰⵖ ⴷ ⵓⵔ ⴰⵖ ⴰⴽⵯ ⵉⵏⴼⴰⵍⴰⵍ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⴽ.
ⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴽ ⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵏⵓ ” ⵢⵢⴰⵀ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ” ⵜⵙⵙⵏⵜ ⵉⵣⴷ ⴽⵢⵢⵉⵏ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⴷ ⴽⵢⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⴼⵓ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴷⴷⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011 ⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵏ 2019 ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ “ⵉⵣⵣⴳⴰⵏ” ⴰⵚⵚⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ.
ⵏⵥⵕⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰⵎⵢⴰⵣⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ – ⵓⵟⵟⵓⵏ 26.16 – ⴷ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⴰⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴷⴷⴰⴷ- ⵓⵟⵟⵓⵏ 6816 – ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵣⵓⴳⵣ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⵏⴱⴹⴰⵜ ⴰⵚⵚⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵚⵚⵏⵚⴱ ⴰⴷ.
ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⴷ ⵏⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵏⵏ ⴳ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⴷ ⵏⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵜⵏ ⵕⵕⵛⵛ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⵥⴹⴰⵔⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵢⴰ ⴷ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵎⵢⴰ!
ⵖⴰⵏ ⴰⴼ ⴼⵍⵍⴰⵜⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⴰⵣⵏⵖ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ :
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵉⵏⵓ ⵉ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵍ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⴱⵓⵀⴷⴷⵓⵣ ” ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⴽ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⴷⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⵎⴰⵣⵣⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔⵜⴰ ⴰⴽⵯ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵟⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴽⵯ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵉⴷ ⴱⵍⵇⵇⴰⵙⵎ ⴷ ⵄⵍⵉ ⵙⵉⴹⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.
ⵎⴰⴷ ⴰⵖ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵎⴰⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ?
ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵏⵙⵔⵙ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵓⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵃⵎⵍⵏ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵖⵉⵜ ⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵜⵜ ⵙⴳ ⵖⵉⴷ ⴰⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵓⵕ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⴱⵓⵀⴷⴷⵓⵣ.
ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵔ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⴳ ⵜⵏⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰⵜ ⴳ ⵓⵣⵣⴰⴳⵯⵣ ⴳ ⵜⵏⵙⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ…

tabrat i willi iran tudrt i tmaziɣt

ad ak ur issurf ixf nnk ad tɣrt amgrad ad ar d nit tzzgat d ixf nnk tsqqsa t :
is nit riɣ tudrt i tmaziɣt ?
iɣ tga tmrarut nnk uhu ssurf iyi ad ak iniɣ mas d ur d kyyin af uriɣ d ur d kyyin a mu uriɣ tabrat ad acku ur aɣ d sik yaɣ d ur aɣ akk infalal wanaw nnk.
iɣ tga tmrarut nnk f usqsi nu ” yyah riɣ ad tddr tmaziɣt ” tssnt izd kyyin aygan bab n tbrat ad d kyyin ad igan asafu lli s rad tddr tutlayt nnɣ.
mklli kullu ssnn imɣnasn n umussu amaziɣ mas tga tutlayt tunṣibt g udustur n 2011 d mas d iga usgǧas ad n 2019 yan sg isgǧasn lli “izzgan” aṣṣnṣb n tutlayt nnɣ.
nẓṛa kullu amyazn lli yuzn unssixf n tnbaḍt mass saεd ddin lεutmani g wass n 10 dujanbir i umawsas n uwnak d imawsasn n tnbaḍt ittr gisn ad smrsn ilugn d tirsal lli illan g uslgn n ussuds- uṭṭun 26.16 – d nssin akʷ mas d yad yucka g wass n 20 cutanbir 2019 g uɣmis amddad- uṭṭun 6816 – tabridt d tsrtit lli s rad izzugz uwnak d tnbḍat aṣṣnṣb n tmaziɣt d tmamkt n usurs n uṣṣnṣb ad.
ur jju d nkkin ad yumnn g id bu tsrtit d ur jju d nkkin ad yutn ṛṛcc i kra ukabaṛ ikcmn g tsrtit macc ur ẓḍarɣ ad iniɣ is ur illa umya d is ur ittuskar umya.
ɣan af fllati illa ad aznɣ tabrat ad i imddukkal d islmadn d imɣnasn n tmntilt tamaziɣt :
dffir uḍfuṛ inu i tbridt lli iskr umddakkl racid buhdduz ” tirra n ccik s tmaziɣt” d lli tskr dat nns tamɣnast malika mazzan lliɣ tura tifrt n isfka lliɣ urta akʷ tga tmaziɣt ṭunṣibt dat nnsn akʷ ḥasan id blqqasm d εali siḍqi azayku d wiyyaḍ d wiyyaḍ.
mad aɣ mmaln tt man tmamkin ad n tɣnsa?
ar mmalan tt mas ilaq ad nsrs id bab uwawal d id bab n tɣtast g yan usurs lliɣ ur ḥmln ixfawn nnsn acku ar yadlli ttinin aylli s tnɣit as rad tmtt sg ɣid af illa xf kullu mad igan amaziɣ ad iḍfuṛ tamamkt ad lli issnti mas buhdduz.
d ad ur ntettr tinfulin nnɣ amr s tmaziɣt g isgnafn g tnmhliwin g lbankat g uzzaǧz g tnsbḍayin g ibridn …

شاهد أيضاً

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.