ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵊⴰⵔ ⴰⵎⵔⵉⴽ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙ 53 ⵏ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵉⵣⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⵖ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵊⴰⵔ ⴰⵎⵔⵉⴽ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ

ⵉⴳⴰ ⵖ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵛⵛⴰⵔⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵄⴰⵔ ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ , ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵖ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵏⵄⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵃⴰⴹⵕ ⵖ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵖ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ

ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵓⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ

شاهد أيضاً

الفلاح “الأمازيغي” المدافع عن العرش

بإعادة صياغة أطروحة المتخصص الفرنسي في العلوم السياسية ريمي ليفو، التي عنونها ب “الفلاح المغربي ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *